Spoletjenester

WGS utfører spoletjenester fra 10- 300Te. Vi har 3 forskjellige apparater (10Te, 85Te og 300Te). Alle er mobile og kan benyttes både offshore og ved kundespesifikke lokasjoner. Vi stiller med nødvendig kvalifisert personell som sikrer at jobben blir gjort effektivt og trygt.

Ved vår base i Nygårdsviken har vi dypvannskai med gode muligheter for å betjene våre kunder med bla. av og påspoling av wire, dette gjelder både kranwire og slepewire.