Engineering og design

Vår engineering avdeling er behjelpelig med å beregne løfteskrev som skal benyttes både onshore og offshore.  Vår kompetanse innenfor løfteløsninger sikrer at riktige standarder og forskrifter blir benyttet for de aktuelle løft.

Vi har solid kompetanse på bruk av ANSYS og Autocad og kan gjennomføre en rekke oppdrag innen mekanisk og strukturell design.  I tillegg har vi etablert gode samarbeidsløsninger der vi sikrer kvalitetsmessig produksjon av rammer og andre konstruksjoner til kostnadsoptimale løsninger.