• Spoletjenester av wire fra egen kai og offshore

  • Design og ingeniørtjenester.

    Kurs

    Løftekompetanse og rådgivning tilrettelagt for aktuelle standarder og regelverk

Tjenester

WGS leverer en rekke tjenester til våre kunder, dette inkluderer både beregning og produksjon av løfteskrev, spoling av wire på egen kai, komplette mobiliseringer av offshore fartøy, samt utleie av diverse produkter som spoleapparater, taljer og løftebjelker etc