Rammer

WGS leverer løfte og transport rammer/krybber både mot standard og prosjekt. Vi har god erfaring med å jobbe tett med kunde opp mot deres behov. Rammen blir tilpasset og optimalisert, noe som resulterer i en optimalisert leveranse. Vi leverer «plug & play» klare leveranser, kan inkluderes full sertifisering, mobilisering og tilhørende løfteutstyr.

Typisk operasjonsdesign:

  • DNV GL 2.7-3 Portable Offshore Units
  • Livbåtrammer NORSOK R002
  • Transportrammer (Både maskinforskriften og Sjøfartdirektoratet)