HMSK

Helse Miljø og Sikkerhet, samt Kvalitet har alltid hatt et sterkt fundament hos WGS, og dette reflekteres i vår statistikk, både internt og i våre leveranser til våre kunder.

Med kompetanse som grunnlag har vi sammen med våre leverandører gjennomført produktleveranser med høy kvalitet og sikkerhet i over 140 år, og dette bekreftes gjennom gode tilbakemeldinger fra fornøyde kunder.