• Nygårdsviken base

  • Blokker

  • Spoletjenester

  • Løfteløsninger

  • Kranskiver

  • Havbruksprodukter

  • Sjakler

  • Blokker og skiver samt kranwire

  • Stropper og mykløft

  • Komplette løfteløsninger med rammer, bjelker og løfteskrev

  • Løftebjelke og løfteskrev i operasjon

Om oss

W. Giertsen Services AS

Selskapet fokuserer på løfteløsninger, løfteutstyr, fortøyning samt presenningsløsninger og lasthåndteringsutstyr innenfor offshore, landbasert industri og maritim sektor.

Selskapet har egen base i Nygårdviken i Bergen, med tilrettelagt produksjon av løfteredskap samt lager, og er ypperlig lokalisert med dypvannskai og gode muligheter for mobilisering og spoling av wire.

W Giertsen Services AS – 140 år i den maritime bransjen