Løftebjelker, fiberslings og sjakler (24.05.2017)

WGS har i mai fullført 2 av flere kontrakter som omhandler produksjon av løfteutstyr for bruk i forbindelse med utbygging av Johan Sverdrup feltet. Våre leveranser har bestått i produksjon av et større antall løftebjelker med tilhørende fiberslings og sjakler. Prosjektet hadde en gjennomføringstid på ca 8 uker.