• Komplett rammefortøyning og luseskjørt

  • Plasthaller og gangbroer

  • Gangbroer og LED belysning

  • Koblingsplater og sjakler

  • Anker og lodd

Havbruksløsninger

WGS leverer komplette og sertifiserte fortøyningsløsninger samt luseskjørt og presenningsløsninger til oppdrettsnæringen. I tillegg leverer vi komplette haller samt gangbroer og lysløsninger som er perfekt tilpasset landbaserte oppdrettsanlegg.

Se mer om havbruksløsninger i vår katalog W Giertsen Services Havbruk